Së shpejti , ndryshime te medha !

Eklips i pjesëshëm i Hënës
Eklipsi i pjesëshëm i Hënës do të jetë i dukshëm në disa pjesë të Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë, ndërsa kulmi do të jetë në mbrëmje, në orën 20:20

Eklipsi i pjesëshëm i Hënës ndodh kur Toka lëvizë ndërmjet Diellit dhe Hënës.

Fillimisht do të shihni një skuqje të lehtë të Hënës