Së shpejti , ndryshime te medha !

13 Foto historike të monumenteve më të famshme në ndërtim e sipër

The Eiffel Tower, Paris

(1888 vs. present time)

The main building of Moscow State University

(1951 vs. present time)

Tower Bridge, London

(1888 vs. present time)

The Sydney Opera House

(1965 vs. present time)

Lincoln Memorial, Washington

(around 1914 vs. present time)

. . .