Së shpejti , ndryshime te medha !

GTA ALBANIA KODELXGIWYL = Armë Set 1, Thug's Tools
PROFESSIONALSKIT = Armë Set 2, Professional Tools
UZUMYMW = Armë Set 3, Nutter Tools
HESOYAM = Pikë jete, Anti-plumb, $250k
BAGUVIX = Pikë jete gjysmë të pafundme
CVWKXAM = Oksigjen i pafund
ANOSEONGLASS = Slow motion ( e luan lojen me levizje te ngadalta )
FULLCLIP = Municion i pafund