Së shpejti , ndryshime te medha !

Fituesi i kuicit te 2 eshte …
Fituesi eshteEldi Hida

Fituesi do te kontaktohet nga adamini i faqes GTA ALBANIA

Targa do te publikohet ne nje video ne youtube

Gabimet ne foto